penetron.cz

+420 777 329 206

Příprava sloučenin systému Penetron

Příprava složení přípravku Penetron
Smíchejte suchou směs s vodou v následujícím poměru: 400 g vody na 1 kg materiálu Penetron nebo 1 díl vody na 2 objemové díly materiálu Penetron. Nalijte vodu do suché směsi (nikoli naopak). Míchejte 1-2 minuty ručně nebo pomocí nízkootáčkové vrtačky. Typem připravené směsi je tekutý roztok podobný zakysané smetaně. Připravte takové množství malty, které lze použít do 30 minut.
Během používání maltu pravidelně míchejte, aby si zachovala původní konzistenci. Opakované přidávání vody do roztoku není povoleno.

 

Příprava přípravku Penekrit
Smíchejte suchou směs s vodou v následujícím poměru: 200 g vody na 1 kg materiálu Penekrit nebo 1 díl vody na 4 objemové díly materiálu Penekrit. Nalijte vodu do suché směsi (nikoli naopak). Míchejte 1-2 minuty ručně nebo pomocí míchačky na beton. Typ připravené směsi je hustá, plastická, snadno roztíratelná malta. Připravte takové množství malty, které lze použít do 30 minut.Během používání maltu pravidelně míchejte. Opakované přidávání vody do roztoku není dovoleno.

 

Příprava směsí Peneplag a Waterplug
Smíchejte hrst suché směsi s vodou v následujícím poměru: 150 g vody na 1 kg směsi Peneplag nebo Waterplag nebo 1 díl vody na 6 objemových dílů směsi Peneplag (5 dílů směsi Waterplag). Optimální teplota vody je +20º C. V závislosti na aktivitě úniku se mohou poměry lišit. Pokud je únik silný, množství vody přidané do směsi by se mělo snížit na následující poměr: 1 díl vody na 7 dílů materiálu Peneplag (6 dílů materiálu Waterplug) podle objemu. Typem připraveného roztoku je “suchá zemina”. Připravte takové množství malty, které lze použít během 30 sekund (pro Penebar) a 2-3 minut (pro Waterplug), protože malty velmi rychle tuhnou.

 

Práce s přípravkem Penebar
Materiál je připraven k použití. Před pokládkou odstraňte adhezní papír. Penebar instalujte na betonový povrch těsně, bez mezer a zajistěte jej proti případným posunům pomocí upevňovací mřížky a hmoždinek o délce 4-5 cm s roztečí 25-30 cm. Svazky Penebar jsou spojeny na tupo. Konce svazků se seříznou pod úhlem 45º, aby tvořily souvislou vrstvu.

Všechny komunikace procházející ohraničujícími prvky konstrukce by měly být pevně obaleny materiálem Penebar lepivou stranou k povrchu. Dodatečně se dodává síť pro upevnění svazku Penebar.

 

Příprava složení Penetron Admix
Materiál se přidává do betonové směsi ve formě vodného roztoku. Smíchejte vypočtené množství přísady Penetron Admix s vodou tak, aby vznikl velmi slabý roztok (1 díl vody na 1,5 hmotnostního dílu suché směsi). Nalijte vodu do suché směsi (nikoli naopak). Míchejte 1-2 minuty nízkootáčkovou vrtačkou. Připravte množství malty, které lze použít do 5 minut.

 

Příprava opravné směsi Screpa M500
Smíchejte suchou směs Screpa M500 s vodou v následujícím poměru: 190 ml vody na 1 kg suché směsi. Pro dosažení optimálních výsledků se upřednostňuje mechanické míchání nízkootáčkovou vrtačkou (500-650 ot./min.). Doporučuje se míchat maximálně polovinu kbelíku najednou. Přidejte 3/4 suché směsi (z vypočteného množství) do vody a poté míchejte, dokud nevznikne homogenní malta. Poté přidejte zbytek suché směsi.

Screpa má zpočátku vysokou viskozitu, která se však s pokračujícím mícháním mění. Pokud se používá ruční míchání (s gumovou rukavicí), mělo by se provádět energicky. Opakované přidávání vody do připravené malty není dovoleno.

Míchání roztoku se provádí po dobu 5 minut až do vytvoření plastické hmoty homogenní konzistence. Hotová směs Šrot by měla být podobná tmelu. Nemíchejte větší množství materiálu, než je možné položit za 45-60 minut.

 

Příprava směsi M600 Injection Screpa
Smíchejte suchou směs Screpa M600 Injection s vodou v požadovaném poměru podle tabulky. Do suché směsi nalijte vodu. Doporučuje se míchat najednou nejvýše 15 kg materiálu. Optimální je mechanické míchání pomocí nízkootáčkové vrtačky (500-650 ot./min.).

V případě ručního míchání míchejte energicky, abyste dosáhli homogenní konzistence materiálu. Přidejte z vypočteného množství suché směsi, míchejte, dokud nezískáte homogenní maltu. Poté přidejte zbytek suché směsi a pokračujte v míchání. Zpočátku má materiál vysokou viskozitu, která se při míchání snižuje. Míchejte 5 minut, dokud nevznikne plastická homogenní hmota.