penetron.cz

Blog

Hydroizolace suterénu: Injektážní a penetrační hydroizolace

Hydroizolace suterénu je poměrně pracný postup, který se však rozhodně vyplatí. Vnější hydroizolace by měla být provedena již ve fázi výstavby. Pak může ochranná vrstva plně ochránit suterén před kontaktem se spodní vodou a zabránit i sebemenšímu průniku vody do betonu. Během výstavby je velmi důležité dbát na to, aby se budoucí stavba ukázala jako... Continue reading

Příprava povrchu betonu před aplikací materiálů systému Penetron

Příprava povrchu betonu před aplikací materiálů systému Penetron Očistěte betonový povrch od prachu, nečistot, ropných produktů, cementového mléka, výkvětů, potoků, omítkové vrstvy, dlaždic, nátěrů a dalších materiálů, které brání pronikání aktivních chemických složek materiálů systému Penetron. Betonové povrchy by měly být čištěny vysokotlakým vodním paprskem nebo jinou přijatelnou mechanickou metodou (např. kovovým vlasovým kartáčem). Hladké... Continue reading

Příprava sloučenin systému Penetron

Příprava složení přípravku PenetronSmíchejte suchou směs s vodou v následujícím poměru: 400 g vody na 1 kg materiálu Penetron nebo 1 díl vody na 2 objemové díly materiálu Penetron. Nalijte vodu do suché směsi (nikoli naopak). Míchejte 1-2 minuty ručně nebo pomocí nízkootáčkové vrtačky. Typem připravené směsi je tekutý roztok podobný zakysané smetaně. Připravte takové... Continue reading