penetron.cz

Hydroizolace suterénu: Injektážní a penetrační hydroizolace

Hydroizolace suterénu je poměrně pracný postup, který se však rozhodně vyplatí. Vnější hydroizolace by měla být provedena již ve fázi výstavby. Pak může ochranná vrstva plně ochránit suterén před kontaktem se spodní vodou a zabránit i sebemenšímu průniku vody do betonu.

Během výstavby je velmi důležité dbát na to, aby se budoucí stavba ukázala jako spolehlivá a trvanlivá. Proto je otázka kvalitní hydroizolace jednou z hlavních. A pokud je budoucí stavba plánována jako sklepní, stojí za to věnovat jí zvláštní pozornost. Koneckonců, sklepy velmi často trpí vlhkostí.

Zpočátku je nutné zvolit typ výstavby sklepa. Za jeden z nejúspěšnějších odborníci považují suterén z monolitických bloků, které spočívají na základových pasech. Taková konstrukce má méně spojů a švů, takže do ní proniká mnohem méně vlhkosti.

Pokud nebudete brát otázku hydroizolace suterénu dostatečně vážně, pak v budoucnu bude celá budova trpět vlhkostí, mohou se tvořit plísně. V důsledku toho začne celá konstrukce spolu se základy rychle chátrat.

Kvalitní hydroizolace suterénu pomůže tomuto všemu zabránit. Pokud však hydroizolační práce nebyly provedeny v dobré víře, pak bude brzy možné pozorovat na povrchu suterénu vlhká místa.

Vzhledem k tomu, že vnější hydroizolace suterénu má velký význam, používá se často několik způsobů ochrany konstrukce před vlhkostí.

Abyste budoucí sklep stoprocentně zabezpečili před zbytečnou vodou, je také nutné zvolit správné prostředky a řadu prostředků, kterými tuto hydroizolaci provedete.

Vhodnou variantou je řada materiálů penetrační hydroizolace “Penetron”. Každý z nich má své jedinečné vlastnosti, které v kombinaci s dalšími prostředky řady “Penetron” zajišťují spolehlivou a kvalitní hydroizolaci.

Jak hydroizolace Penetron funguje?
Aktivní složky materiálů systému Penetron pronikají do pórů betonu, krystalizují, ucpávají je a blokují cestu pronikání vody. Výhodou této hydroizolace je, že proniká hluboko do betonu až 60 cm, izoluje i mikrotrhliny, ale zároveň zachovává paropropustnost betonu. Také hydroizolace “Penetron” je odolná vůči teplotám pod bodem mrazu a silným mrazům.

Jak provést hydroizolaci suterénu?
Před aplikací hydroizolačních materiálů je nutné očistit povrch betonu od prachu, nečistot, zbytků omítky a dalších druhů nečistot, aby se zlepšila přilnavost směsi s betonem.

Materiál lze aplikovat na suchý i mokrý povrch. Je však lepší beton předem namočit vodou. Po přípravné fázi naneste Penetron penetrační hydroizolaci ve dvou vrstvách. První vrstva by měla být rovnoměrně nanesena na mokrý povrch. Druhá vrstva by se měla nanášet na předem navlhčenou, předem připravenou vrstvu materiálu.

Během tří dnů dbejte na to, aby na ošetřený povrch nepůsobily vlivy prostředí, a také se vyhněte minusovým teplotám. Povrchy ošetřené přípravkem “Penetron” by měly zůstat vlhké po dobu tří dnů. Za tímto účelem je možné provádět pravidelné postřiky vodou nebo povrch zakrýt polyethylenovou fólií. V případě vyschnutí může povrch popraskat a deformovat se.

Hydroizolační práce v místech otvorů od bednění by měly být prováděny pomocí přípravků “Penetron” a “Penekrit”.

Otvor by měl být před zahájením prací vyčištěn a vyplněn montážní pěnou. Vyplňte tak, aby zůstal otvor hluboký 25 mm. Zbylý otvor navlhčete vodou.

Připravte směs “Penekrit” s konzistencí podobnou tmelu. Vyplňte mezeru maltou a pevně ji utlačte. Přibližně na otvor o průměru 20 mm a hloubce 25 mm je třeba 300 g suché směsi “Penekrit”. Po nanesení “Penekritu” na otvor a na plochy v poloměru 20 mm připravit roztok “Penetron” a nanést na “Penekrit”.

Pro hydroizolaci inženýrských sítí, spár, spojů a přilehlých míst použijte materiály “Penebar” a “Penekrit”.

Hydroizolace Penebar se používá výhradně ve fázi výstavby při betonáži povrchu. “Penekrit” lze použít jak při výstavbě konstrukce, tak při jejím přímém provozu.

Pro izolaci různých trhlin, spár, dutin apod. o šířce větší než 0,4 mm se používají injektáže “Screpa M600”.

“Penekrit” a “Skrepa M600” se používají pouze na statické spoje!

Pokud se velikost trhlin mění, provádí se hydroizolace pomocí injektáží pryskyřicí “PeneSplitSil” a “PenePurFom”.

Hydroizolace suterénu injektáží – relativně nový způsob provádění hydroizolačních prací. Přesto již získal mnoho pozitivních ohlasů od odborníků a je považován za jednu z nejúčinnějších možností hydroizolace.

Podstata metody spočívá v tom, že materiál je do trhliny přiváděn pod vysokým tlakem pomocí pěchovadel. Mezi nesporné výhody této metody patří:

možnost provádět práce při jakýchkoli, dokonce i mínusových teplotách;
při injektáži hydroizolace lze pokračovat v provádění dalších prací na objektu;
dává možnost ušetřit na globálních opravách, v budoucnu budou mít opravy lokální charakter;
v důsledku použití injekčních materiálů “PeneSplitSil” a “PenePurFom” – spolehlivá bezešvá hydroizolace.
Kombinace spojovací a krycí vrstvy v kombinaci s penetrační hydroizolací je nejspolehlivější metodou.

Před zahájením prací na vnější hydroizolaci základů je nutné provést výkop, jehož šířka bude vhodná pro stavební práce. Hloubka výkopu závisí na tom, jak hluboko je základ pod zemí. Poté je třeba stěny očistit od nečistot. Pokud jsou ve stěnách trhliny, je nutné je ošetřit rychletuhnoucím materiálem “Penekrit”. Materiál se aplikuje pouze na vyčištěnou trhlinu, která byla předtím ošetřena přípravkem “Penekrit”.

Po ošetření trhlin přípravkem “Penekrit” by měly být stěny sklepa pokryty roztokem přípravku “Penetron”. Tím se hydroizolace stane ještě odolnější. Materiál hluboko proniká do pórů betonu a blokuje přístup vody do jeho tloušťky. Životnost tohoto materiálu se rovná životnosti betonové konstrukce. Zároveň je “Penetron” ekologicky šetrný materiál a zachovává si své vlastnosti i v mrazech. Směs “Penetron” také zvyšuje odolnost betonu, což je důležité zejména pro suterén, na kterém je vlastně založena celá budova.

“Penetron” se nanáší ve dvou vrstvách na předem navlhčený povrch. Po nanesení materiálu je nutné zajistit, aby povrch zůstal vlhký po dobu tří dnů.

Poté se stěny pokryjí tekutou pryžovou nebo polymerní (nebo syntetickou pryskyřicí) kompozicí. Poté se povrch pokryje střešní lepenkou, tj. membránovou hydroizolací. Ruberoid se nanáší ve dvou nebo třech vrstvách, přičemž listy se překrývají asi o 15 cm. Alternativou jsou různé membrány jako “geotextilie” nebo vrstva hydroizolace.

Vrstva střešní lepenky chrání stěny před mechanickým poškozením. Stěny sklepa lze poté zasypat pískem nebo drcenou zeminou bez kamenů. Přítomnost kamenů v písku může vést k destrukci spojovací vrstvy nebo jejímu protlačení.

Jedinou nevýhodou asfaltu je jeho krátká životnost. Za dobrých podmínek vydrží obvykle pět až šest let.

V některých případech je kromě výše uvedených prací nutné vybavit “hliněný zámek” kolem suterénu. Ten se zhotoví podél stěn sklepa a navrch se zasype pískem. Tato metoda je známá již od starověku, ale i v dnešní době je poměrně aktuální. Hlína nepropouští vodu, takže se stává další ochrannou vrstvou na cestě vody do betonu.