penetron.cz

Hydroizolace

Penebar – hydroizolace staveb izolace švů trhlin 5m.

200,00  || 165,29  bez DPH

SKU 04 Kategorie

Penebar představuje hydroizolační těsnění, které se používá jako penetrační hydroizolace při práci na betonových, cihlových a kamenných stavbách. Tento materiál je součástí systému Penetron.

Penebar se používá jako hydroizolace u staveb se statickou zátěží. Materiál umožňuje provést izolaci švů trhlin, styčných ploch, komunikačních přípojek.

Popis a určení materiálu

Materiál se dodává jako pružná páska s pravoúhlým násekem 19x25mm. Působením vody páska expanduje. Komponenty, které jsou součástí materiálu, zajišťují zvětšení objemu až trojnásobně. V nízkých mínusových teplotách si páska zachovává svou pružnost.

Těsnění Penebar je určeno pro hydroizolační švy, rozmístěné na vertikálních a horizontálních plochách. Materiál se používá jako izolace a hermetizace v podzemních betonových stavbách, při opravách budov, při zakládání staveb.

Specifika materiálu Penebar:

 • Hydroizolační těsnění disponuje zvýšenou odolností proti hydrostatickému tlaku. Švy a trhliny ošetřené za pomocí Penebaru jsou tak spolehlivě izolovány.
 • Životnost daného materiálu není ohraničená.
 • Hydrotěsnění si uchováva veškeré vlastnosti garantované výrobcem v průběhu celé své životnosti.
 • Pro instalaci není nutné pořizovat žádné doplňkové nářadí. Pokládka hydroizolace je velmi jednoduchá. Práce mohou probíhat kdykoli během roku a za libovolných povětrnostních podmínek.
 • Při práci s hydrotěsněním Penebar je nutné použít Penekrit i Penetron. Bez těchto směsí není možné provádět práce na hydroizolaci komunikačních přípojek.
 • Ošetření stavebních konstrukcí předpokládá současné použití hydrotěsnění Penebar a směsi Penetron Admix.

Výhody použití směsí Penetron

 • Ošetření betonu systémem Penetron přidává konstrukci vysoké hydroizolační vlastnosti. Pevnost betonu zajistí trvalost hydroizolace a také odolnost proti mechanickému opotřebení.
 • Hydroizolační prostředky pracují pouze při nanesení na zvlhčené materiály. Není potřeba předsušovat ošetřované plochy.
 • Výhodou penetrační izolace je, že práce je možné provádět z obou stran stěn nebo základů – jak z vnější strany, tak i z vnitřní. Tedy není nutné odkrývat vnější strany základů před zahájením izolačních prací.
 • Ošetření betonu materiálem Penetron vyvolá následné samouzavření trhlin a pórů do 0,5mm.
 • Betonové a železobetonové konstrukce se stávají voděodolné, ostatní vlastnosti zůstávají neměnné. Materiály Penetron nemají vliv na propustnost stavby, stavba může dýchat. Výměna vzduchu skrz ošetřené stěny a základy zůstává na původní úrovni.
 • Použití těchto prostředků se jeví jako ekonomicky výhodnější řešení ve srovnání s tradičními hydroizolacemi.

Podrobnosti