Penetron-CZ – profesionální hydroizolace betonových konstrukcí

Vlastnosti Penetronu

penetron-premaz

Moderní stavební technologie dlouhodobě a úspěšně využívají materiály systému Penetron při hydroizolaci betonových a železobetonových konstrukcí. Účinnost hydroizolace zajišťuje integrální kapilární systém materiálů Penetron.

 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA:

Systém Penetron zahrnuje 6 materiálů – Penetron, Penetron Admix, Penekrit, Peneplag, Waterplug, Penebar – z nichž každý řeší specializované, jasně vymezené úkoly jak v oblasti hydroizolací, tak v ochraně betonových konstrukcí (monolitických i prefabrikovaných): od agresivních vlivů vnějšího prostředí až po maximální vodotěsnost betonových staveb a konstrukcí.

 

Hydroizolační materiál Penekrit se tak specializuje na práce ve spárách – na hydroizolaci spár, trhlin, rozhraní, spár, spojů apod. Doporučuje se používat Penekrit v kombinaci s Penetronem. K odstranění tlakových netěsností se používají hydroizolační materiály Waterplug a Peneplag.

 

OBJEKTIVITA:

Schopnost materiálů systému Penetron pronikat do struktury betonu do hloubky cca 30-40 cm umožňuje použití Penetronu pro hydroizolaci celé tloušťky betonové konstrukce. Penetron tak maximálně eliminuje filtraci vody skrz těleso betonu, zvyšuje jeho vodotěsnost, zajišťuje mrazuvzdornost a pevnost betonu a zároveň je účinnou ochranou proti nepříznivému působení vlivů prostředí, zejména spodní a odpadní vody, mořské vody, různých kyselin apod.

POPIS:

Materiály systému Penetron jsou suchou stavební směsí, která obsahuje portlandský cement, křemenný písek speciálního granulometrického složení a chemicky aktivní složky.

 

PŘÍPRAVA POVRCHU BETONU:

Pro maximálně účinné pronikání Penetronu do hloubky betonu je třeba jeho povrch důkladně očistit od nečistot, prachu, torz, omítek, cementového mléka, barev, dlaždic, ropných produktů, výkvětů a podobných látek a materiálů, které brání působení chemicky aktivních složek materiálů Penetron. Betonový povrch se čistí různými způsoby v závislosti na stupni znečištění povrchu: může jít o mechanickou metodu s použitím tuhého kartáče s kovovým vlasem nebo vysokotlakým proudem vody. Hladké nebo leštěné povrchy se doporučuje ošetřit slabým roztokem kyseliny octové a po jedné hodině jej smýt.

Pozor. Před aplikací přípravku Penetron by měl být beton namočen vodou do maximální hloubky, kterou pracovní povrch dovolí.

PŘÍPRAVA ROZTOKU:

Při přípravě roztoku pamatujte na to, že voda se lije do suché směsi, ale ne naopak! Suchá směs Penetron se míchá s vodou v následujícím poměru: 1) voda (400 g) – Penetron (1 kg) nebo 2) poměr vody a směsi Penetron je 1:2, tj. 1 objemový díl vody na 2 objemové díly Penetronu.

 

Míchání se provádí buď ručně, nebo pomocí nízkootáčkové elektrické vrtačky. Roztok připravený k použití má konzistenci podobnou tekuté zakysané smetaně. Je nutné počítat s tím, že půl hodiny po přípravě se hydroizolační vlastnosti roztoku ztrácejí, proto si předem spočítejte množství roztoku, které budete bezprostředně po namíchání používat. Při nanášení na pracovní plochu se malta neustále míchá. Je přísně zakázáno do připravené malty znovu přidávat vodu.

Tato webová stránka používá cookies a ptá se vaše osobní údaje, aby posílily své prohlížení webu.