penetron.cz

+420 777 329 206

Hydroizolace

Penetron Admix – přídavek při míchání betonu

585,00 4570,00 

 • 18 kg
 • 25 kg
 • 3 kg.
Vyčistit
SKU 05 Kategorie

Materiál Penetron Admix patří k sérii suchých stavebních směs Penetron. Tento materiál se používá jako penetrační hydroizolace v průběhu betonování konstrukce. Směs se používá v průběhu budování stavby z betonu a železobetonu.

Penetron Admix se používá jako přídavek při míchání betonu, což umožňuje výrazně zvýšit voděodolnost základů a jiných hotových konstrukcí. Beton s příměsí Penetronu Admix je odolný proti nízkým teplotám a vlivu agresivních prostředí (mořská voda, zásadité a kyselé roztoky a jiné).

Specifika směsi Penetron Admix:

 • Materiál se používá jako efektivní hydroizolace betonových a železobetonových staveb. Při ošetření dochází k zakrytí pórů do 0,4mm.
 • Penetron Admix nemění vlastnosti jiných příměsí, které zlepšují vlastnosti betonu a jsou přidávány při míchání betonových směsí. Tento materiál systému Penetron může být používán zároveň s libovolnými komponenty, ke změnám nebo zhoršení vlastností betonu nedochází.
 • Směs Penetron Admix odpovídá všem ekologickým i radiologickým požadavkům, směs může být použita k ošetření zásobníků s pitnou vodou i jiných objektů zásobování vodou.

Princip činnosti materiálu

Stavební směs Penetron Admix obsahuje speciální chemicky aktivní složky, které reagují v tekuté betonové směsi.

Nejdříve je nutné připravit vodní roztok materiálu Penetron Admix a dodržet veškeré parametry uvedené v návodu k použití. Poté se roztok Penetronu Admix vleje do míchačky s betonovou směsí. Ve vodě rozpustné složky materiálu Penetron Admix vytvářejí v betonové směsi nerozpustné krystaly, které pak fungují jako spolehlivá a dlouhodobá hydroizolace.

Připomínáme, že tento materiál je nutné použít společně s Penecretem a Penetronem.

Systémy Penetron se cíleně používají při ošetření následujích staveb:

 • sklady zeleniny a jiné konstrukce určené pro skladování potravin.
 • bazény, vodní nádrže, zásobníky pitné vody.
 • hydroizolace stěn a základy sklepů, podzemních parkovišť, šacht a tunelů.
 • různé stavby, které se nacházejí v nepříznivém prostředí se zvýšeným radiačním a chemickým znečištěním.
 • kanalizační systémy, čerpací stanice, mosty.

Výhody hydroizolačních systémů penetron:

 • Hydroizolace ošetřených betonových a železobetonových staveb získává vysokou pevnost a není vystavena mechanickému poničení jako samotný beton.
 • Použití systému Penetron nevyžaduje předsušení betonu a šetří tak možné vícenáklady. Tyto směsi se aplikují na vlhké povrchy.
 • Není nutné provádět zemní práce kvůli hydroizolaci z vnější strany. Penetrační hydroizolace efektivně pracuje při ošetření dobře zvlhčených vnitřních ploch stavby.
 • Pevnost, trvanlivost a efektivnost penetrační hydroizolace Penetron zajišťuje značné úspory nákladů při hydroizolačních pracích.

Podrobnosti

Balení

18 kg, 25 kg, 3 kg.