Penetron-CZ – profesionální hydroizolace betonových konstrukcí

Hydroizolace suterénu

71642426oOn

Hydroizolace suterénu

Hydroizolace suterénu je důležitou a nezbytnou fází, která zajišťuje dlouhý a kvalitní provoz budov a staveb.
Problematika kvalitní hydroizolace suterénů je vždy aktuální jak v procesu nové výstavby, tak při opravách a rekonstrukcích.

Největší problémy pro základy a suterénní konstrukce představují déšť, tání a spodní voda, které mohou v průběhu času a při absenci řádné ochrany způsobit značné škody na stavební konstrukci, erozi stavebních materiálů a snížení stability stavby.

Hydroizolace základů a suterénních konstrukcí je tedy nezbytným a bezpodmínečným bezpečnostním opatřením pro budovy a konstrukce jakéhokoli typu.

Proč je hydroizolace suterénu nezbytná?

Hydroizolace základů je prvořadá, pokud má dům suterén. V případě jarních záplav, stoupající hladiny spodní vody a nekvalitní hydroizolace nebo její absence se sklep okamžitě začne zaplavovat. Proto se spolu s hydroizolací základů provádí i přímá hydroizolace suterénu. 
Suterény jsou více než jiné části budovy vystaveny působení vlhkosti – vyplavování nebo filtrování vody. Je také třeba vzít v úvahu, že sklepy prakticky nejsou větrané a postupné hromadění vlhkosti a kondenzace po určité době může způsobit vážné poškození stavebních konstrukcí. Hydroizolace suterénu je tedy nejdůležitější a nejnutnější fází, která zajišťuje normální provoz budov a staveb. 
Z tohoto důvodu je problematika kvalitní hydroizolace suterénu vždy aktuální jak v procesu nové výstavby, tak i při opravách a sanačních pracích.

 

Hydroizolace suterénu pomocí materiálů systému Penetron

Pro provedení spolehlivé hydroizolace suterénu má velký význam kvalita hydroizolačních materiálů. Je zřejmé, že záruku kvality mohou poskytnout pouze moderní materiály, vytvořené pomocí nejnovějších technologií. Mezi tradičními a moderními metodami hydroizolace na stavebním trhu má největší úspěch penetrační hydroizolace.

 

Mezi moderní a spolehlivé hydroizolační systémy patří penetrační hydroizolace Penetron, která má ve svém složení aktivní hydrofobní přísady. Chemicky aktivní složky roztoku Penetron, které pronikají do tloušťky betonu, vytvářejí v důsledku interakčních reakcí speciální krystalické hydráty, které vyplněním pórů a mikrotrhlin zabraňují pronikání vody.

Výhody penetrační hydroizolace suterénu

Hydroizolaci sklepů pomocí materiálů „Penetron“ lze provádět jak zvenčí, tak zevnitř. Další důležitý detail – povrch, jednou ošetřený Penetronem, se nebojí mechanického poškození, nevyžaduje dodatečné opravy, má jedinečnou vlastnost „samoregenerovat“ vznikající poškození a mikrotrhliny, čímž udržuje vysokou úroveň pevnosti a vodotěsnosti základů.

Je třeba poznamenat, že cena Penetronu je pro mnoho zákazníků stále kontroverzní otázkou. Více než 50 let zkušeností s aplikací a porovnání zjevných výhod systému Penetron s jinými hydroizolačními materiály však ukazuje ekonomickou výhodnost systému Penetron.

I jednou aplikovaná penetrační hydroizolace zabraňuje mechanickému opotřebení ošetřeného materiálu a mnohonásobně prodlužuje jeho životnost. Snadná aplikace a vysoká účinnost materiálů Penetron z nich v konečném důsledku činí nejpřijatelnější variantu ve srovnání s jinými typy hydroizolací.

Díky unikátnímu penetračnímu působení krystalických hydrátů materiálů systému Penetron dochází ke kvalitativním změnám ve struktuře podloží stavby a k výraznému zvýšení mechanických pevnostních vlastností stěn a dalších betonových povrchů, což dohromady zajišťuje dlouhou životnost suterénu jakéhokoliv typu.

Tato webová stránka používá cookies a ptá se vaše osobní údaje, aby posílily své prohlížení webu.