Penetron-CZ – profesionální hydroizolace betonových konstrukcí

Hydroizolaci

Penetron – hydroizolační směs pro beton

 910.00 4290.00

Zrušit výběr
SKU 01 Category

Penetron je suchá hydroizolační směs pro betonové a železobetonové konstrukce. Tento materiál představuje hydroizolaci  penetračního typu.

Účinnost hydroizolace Penetron

Penetrační hydroizolace Penetron je nejefektivnější, pokud se použije na povrchy nebo konstrukce (štuk, beton, železobeton) vyrobené z vysoce kvalitní směsi cementu a písku (označení směsi minimálně M150). V případě slabší horizontální hydroizolace základu je nutné použít dva materiály – Penetron a Penecrete. Ošetření touto směsí zajistí ochranu před průnikem vlhkosti skrz beton a získáme tak spolehlivou hydroizolaci základu a stěn.

Díky použití směsi Penetron se betonová konstrukce stává mimořádně odolnou proti působení:
 • spodních vod
 • mořské vody
 • agresivních roztoků
 • chemických kapalin

Konstrukční materiál se také nepoškozuje působením teplotních změn a rozvojem mikroorganizmů na povrchu.

 

Výhody použití směsi penetron

 • Materiál je certifikován a určen k širokému použití. Tato směs je ekologická a radiologicky nezávadná, může být použita jako hydroizolace v místech, kde dochází ke kontaktu s pitnou vodou.
 • Před použitím není nutné povrch vysušit. Směs se ředí vodou dle návodu a nanáší se na vlhkou konstrukci.
 • Chemické složky směsi pronikají kapiláry betonu, následně krystalizují a utěsňují tak veškeré mikrotrhliny.
 • Vzniklá krystalická konstrukce se skládá z ve vodě nerozpustných složek.
 • Při nanášení směsi není nutné brát v úvahu hydrostatický tlak a směr proudu vody. Hydroizolační vrstva může mít tloušťku až 1 metr. Jehlovité krystaly se usazují chaoticky a vzniká tak spolehlivá ochrana betonu proti pronikání vlhkosti.
 • Hydroizolační materiál zvyšuje trvanlivost betonu tím, že se po nanesení stává jeho nedílnou součástí a ochraňuje tak konstrukci prosti poškození vodou nebo agresivními roztoky.
 • Penetron se může použít jako efektivní a dlouhodobá hydroizolace různých zásobníků, základů, bazénů, skladů, hrází a jiných staveb.

Technologický reglement (Hydroizolace betonových konstrukcí)

 

Technologické vlastnosti

1 Vnější vzhled sypký prášek šedé barvy bez hrudek a mechanických příměsí
2 Vlhkost, %, ve hmotě, ne více než 0,6
3 Doba tuhnutí, min., začátek, ne dříve než 40
4 Doba tuhnutí, min., konec, ne později než 90
5 Hustota ve standardním nezpevněném stavu kg/m3 1200±50
6 Navýšení vodotěsnosti betonu po ošetření, stupeň, ne méně než 4
7 Navýšení pevnosti betonu pod tlakem po ošetření, %, ne méně než 10,0
8 Navýšení mrazuvzdornosti betonu po ošetření, cyklů, ne méně než 100
9 Odolnost betonu po ošetření proti působení kyselých roztoků: HCl, H2SO4 odolný
10 Odolnost betonu po ošetření proti působení zásaditých roztoků: NaOH odolný
11 Odolnost betonu po ošetření proti působení ropných produktů odolný
12 Odolnost betonu po ošetření proti působení gama záření dávkou 3000 M Rad odolný
13 UV záření nemá vliv
14 Použitelnost pro zásobníky pitné vody je dovolena
15 Kyselost prostředí, pH od 3 do 11
16 Použití: teplota povrchu, ° С, ne méně než +5
17 Provozní teplota , ° С v souladu s provozními normami  platných pro beton
18 Skladovací podmínky materiálu v prostorách s libovolnou vlhkostí při teplotě od – 80 do +80
19 Záruční lhůta skladování materiálu, měsíců, ne méně než 18
Tato webová stránka používá cookies a ptá se vaše osobní údaje, aby posílily své prohlížení webu.