Zpětné volání

Potřebujete kontaktovat naši infolinku? Určete si kdy, a my Vám zavoláme.

Návštěva manažera

Objednejte si nezávaznou návštěvu obchodního zástupce.

Výpočet ceny

Potřebujete kontaktovat naši infolinku? Určete si kdy, a my Vám zavoláme. Určete si kdy, a my Vám zavoláme.

 

Penebar

Penebar představuje hydroizolační  těsnění, které se používá jako penetrační hydroizolace při práci na betonových, cihlových a kamenných stavbách. Tento materiál je součástí systému Penetron.
Penebar se používá jako hydroizolace u staveb se statickou zátěží. Materiál umožňuje provést izolaci švů trhlin, styčných ploch, komunikačních přípojek.

 

POPIS A URČENÍ MATERIÁLU:

Materiál se dodává jako pružná páska s pravoúhlým násekem 19x25mm.  Působením vody páska expanduje. Komponenty, které jsou součástí materiálu, zajišťují zvětšení objemu až trojnásobně. V nízkých mínusových teplotách si páska zachovává svou pružnost.


Těsnění Penebar je určeno pro hydroizolační švy, rozmístěné na vertikálních a horizontálních plochách. Materiál se používá jako izolace a hermetizace v podzemních betonových stavbách, při opravách budov, při zakládání staveb.

 


SPECIFIKA MATERIÁLU:
 • Hydroizolační těsnění disponuje zvýšenou odolností proti hydrostatickému tlaku. Švy a trhliny ošetřené za pomocí Penebaru jsou tak spolehlivě izolovány.
 • Životnost daného materiálu není ohraničená.
 • Hydrotěsnění si uchováva veškeré vlastnosti garantované výrobcem v průběhu celé své životnosti.
 • Pro instalaci není nutné pořizovat žádné doplňkové nářadí. Pokládka hydroizolace je velmi jednoduchá. Práce mohou probíhat kdykoli během roku a za libovolných povětrnostních podmínek.
 • Při práci s hydrotěsněním Penebar je nutné použít Penekrit i Penetron. Bez těchto směsí není možné provádět práce na hydroizolaci komunikačních přípojek.
 • Ošetření stavebních konstrukcí předpokládá současné použití hydrotěsnění Penebar a směsi Penetron Admix.

 


VÝHODY POUŽITÍ SMĚSÍ PENETRON
 • Ošetření betonu systémem Penetron přidává konstrukci vysoké hydroizolační vlastnosti. Pevnost betonu zajistí trvalost hydroizolace a také odolnost proti mechanickému opotřebení.
 • Hydroizolační prostředky pracují pouze při nanesení na zvlhčené materiály. Není potřeba předsušovat ošetřované plochy.
 • Výhodou penetrační izolace je, že práce je možné provádět z obou stran stěn nebo základů – jak z vnější strany, tak i z vnitřní.  Tedy není nutné odkrývat vnější strany základů před zahájením izolačních prací.
 • Ošetření betonu materiálem Penetron vyvolá následné samouzavření trhlin a pórů do 0,5mm.
 • Betonové a železobetonové konstrukce se stávají voděodolné, ostatní vlastnosti zůstávají neměnné. Materiály Penetron nemají vliv na propustnost stavby, stavba může dýchat. Výměna vzduchu skrz ošetřené stěny a základy zůstává na původní úrovni.
 • Použití těchto prostředků se jeví jako ekonomicky výhodnější řešení ve srovnání s tradičními hydroizolacemi. 
Technologický reglement (Hydroizolace betonových konstrukcí)
Potřebujete kontaktovat naši infolinku? Určete si kdy, a my Vám zavoláme.
Objednejte si nezávaznou návštěvu obchodního zástupce, který Vám na schůzce podrobně vysvětlí výhody naších produktů.
Produkt:
Typ povrchu:
Plocha (m2):